Mevduat Faiz Oranları

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI - DUYURU - 01 Haziran 2023 

1- VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARIMIZ:

TÜRK LİRASI   1 AY VADELİ     3 AY VADELİ     6 AY VADELİ     1 YIL VADELİ  
100,000 TL'na kadar 19,00 18,00 17,00 16,00
100,001 - 300,000TL arası 19,50 18,50 17,50 16,50
300,001 - 700,000TL arası 20,25 19,25 18,25 17,25
700,000TL - 1,000,000TL arası 21,50 20,50 19,50 18,50
1,000,001TL - 3,000,000 arası 22,00 21,00 20,00 19,00
3,000,001 TL - 5,000,000 23,50 22,50 21,50 20,50
5,000,001 TL - 10,000,000 24,75 23,75 22,75 21,75
10,000,001 üstü 26,00 25,00 24,00 23,00
STERLİN 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 STG'ne kadar 0,80 0,90 1,00 1,10
50,001 - 75,000 STG arası 0,90 1,00 1,10 1,20
75,001 - 100,000 STG arası 1,00 1,10 1,20 1,30
100,001 STG üstü 1,10 1,20 1,30 1,40
U.S DOLAR 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 USD'a kadar 0,80 0,90 1,00 1,10
50,001 - 75,000 USD arası 0,90 1,00 1,10 1,20
75,001 - 100,000 USD arası 1,00 1,10 1,20 1,30
100,001  USD üstü 1,10 1,20 1,30 1,40
EURO 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 EURO'ya kadar 0,40 0,50 0,60 0,70
50,001 - 75,000 EURO arası 0,50 0,60 0,70 0,80
75,001 - 100,000 EURO arası 0,60 0,70 0,80 0,90
100,001  EURO üstü 0,70 0,80 0,90 1,00


2- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN SİGORTASI KAPSAMINDAKİ MEVDUATLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Gerçek Kişiler tarafından tasarruf amacıyla çaılan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışındaki ticari işlemlere konu olmayan mevduatlar, 32/2009 Sayılı yasa ile Tasarruf Mevduatı Sigortası'nın güvencesi altındadır. Her bir tasarruf mevduatı hesabı 20.000 Euro'ya kadar fonun sigortası kapsamındadır.

3- YURT DIŞI ŞUBE VE KURULUŞLAR ADINA MEVDUAT VEYA KATILIM FONU KABÜLÜ HAKKINDA BİLGİLER:

Bankalar, yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul edemezler. Müşterilerini bu kuruluşlara yönlendirmeleri veya evrak düzenlemeleri, yetkisiz mevduat veya katılım fonu sayılır.