Mevduat Faiz Oranları

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI - DUYURU - 04 Aralık 2023 

1- VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARIMIZ:

TÜRK LİRASI   1 AY VADELİ     3 AY VADELİ     6 AY VADELİ     1 YIL VADELİ  
100,000 TL'na kadar 27,50 27,50 24,00 22,00
100,001 - 300,000TL arası 28,50 28,50 25,00 23,00
300,001 - 700,000TL arası 29,50 29,50 26,00 24,00
700,001TL - 1,000,000TL arası

30,50

30,50 27,00 25,00
1,000,001TL - 3,000,000 arası 31,50 31,50 28,50 25,50
3,000,001 TL - 5,000,000 arası 32,50 32,50 29,50 26,25
5,000,001 TL - 10,000,000 arası 34,00 34,00 31,00 27,25
10,000,001 üstü 35,00 35,00 32,00 28,25
STERLİN 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 STG'ne kadar 0,80 0,90 1,00 1,10
50,001 - 75,000 STG arası 0,90 1,00 1,10 1,20
75,001 - 100,000 STG arası 1,00 1,10 1,20 1,30
100,001 STG üstü 1,10 1,20 1,30 1,40
U.S DOLAR 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 USD'a kadar 0,80 0,90 1,00 1,10
50,001 - 75,000 USD arası 0,90 1,00 1,10 1,20
75,001 - 100,000 USD arası 1,00 1,10 1,20 1,30
100,001  USD üstü 1,10 1,20 1,30 1,40
EURO 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ 1 YIL VADELİ
50,000 EURO'ya kadar 0,40 0,50 0,60 0,70
50,001 - 75,000 EURO arası 0,50 0,60 0,70 0,80
75,001 - 100,000 EURO arası 0,60 0,70 0,80 0,90
100,001  EURO üstü 0,70 0,80 0,90 1,00

 

2- TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NUN SİGORTASI KAPSAMINDAKİ MEVDUATLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Gerçek Kişiler tarafından tasarruf amacıyla çaılan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışındaki ticari işlemlere konu olmayan mevduatlar, 32/2009 Sayılı yasa ile Tasarruf Mevduatı Sigortası'nın güvencesi altındadır. Her bir tasarruf mevduatı hesabı 20.000 Euro'ya kadar fonun sigortası kapsamındadır.

3- YURT DIŞI ŞUBE VE KURULUŞLAR ADINA MEVDUAT VEYA KATILIM FONU KABÜLÜ HAKKINDA BİLGİLER:

Bankalar, yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat ve katılım fonu kabul edemezler. Müşterilerini bu kuruluşlara yönlendirmeleri veya evrak düzenlemeleri, yetkisiz mevduat veya katılım fonu sayılır.